Zoeken in deze blog

zondag 14 oktober 2012

meditatie

Deze tekening maakte ik voor de verjaardag van mijn beste vriend. De tekst hieronder is dezelfde die hij gekregen heeft:


Intro

Wat geef je aan iemand die het al allemaal heeft?

Kan je nog iets bijzonders bedenken. Iets dat nog niemand eerder gedaan heeft en waarvan je hoopt dat het iets bijzonders betekent.

Vriendschap is vaak iets vreemd en brengt mensen samen waarvan je het op het eerste zicht niet zou denken. Hoe verzoen je een anticlericale heiden en een overtuigd christen?
Eigenlijk is het niet zo moeilijk want in essentie denken ze gelijk.

Een meditatieruimte moet opgevuld worden. Bijvoorbeeld door een meditatieve tekening of afbeelding die uitnodigt tot meditatie.

Bij deze... . De grootste uitdaging was niet om symbolen te vinden maar om symbolen te vinden die ons beiden aan zouden spreken.

Uiteindelijk kwam ik uit bij symbolen uit verschillende overtuigingen en religies. Met een voorkeur voor symbolen die op meerdere manieren verklaard kunnen worden. De nadruk bleef wel bij westerse waarden.
Waarom die specifieke symbolen. Geen idee, misschien was het de mede van inspiratie die de alvader mij aanreikte.

Ik ga hieronder mijn initiele gedachten weergeven, maar dat sluit niet uit dat er nog andere interpretaties mogelijk zijn, integendeel, het is de veelheid aan verschillende mogelijke inspiraties die het een meditatieve tekening maakt.


Meditatie


 • Vanuit de onvruchtbare barre rots groeit een levensboom. De boom draagt slechts weinig bladeren, is hij aan het afsterven of is het zaad pas ontkiemt? De levensboom is een universeel gegeven in zeer veel tradities wereldwijd. Een symbool dat we ook terugvinden in onze stambomen. Wij als stam van de boom staan tussen het verleden van ons geslacht en de toekomst ervan. Tussen aarde en hemel. Dit laatste gegeven is belangrijk in het licht van hetgeen nog gaat volgen.

 • Deze levensboom heeft 3 wortels, 3 een heilig nummer, de heilige drievuldigheid, heden verleden en toekomst, de perfectie. In veel culturen heeft de godheid 3 aspecten, de vader, de zoon en de geest, Shiva de schepper de aanschouwer en de vernietiger, geboorte, leven en dood, drie nornen, drie gratiën.
 • Eén van de wortels ankert zich in een boek. Boeken zijn symbolen van wijsheid, kennis en waarheid. Verschillende godsdiensten hebben één of meerdere heilige boeken, zelfs het neoheidendom. De macht van het neergeschreven woord is onmiskenbaar en is bron van vreugde maar ook van veel elende, in verleden heden en toekomst (link met de 3 wortels)
 • De wortel gaat ook door een ring, symbool van eeuwigheid en trouw. Is het toeval dat de ring op het boek ligt. Moeten we niet alleen trouw zijn aan de waarheid en er steeds voor in de bres springen, of symboliseert de ring de eeuwigheid en onveranderlijkheid van de waarheid neergeschreven in verschillende boeken? De ring kan ook beschouwd worden als een deel van 1 book. Als we hiervan uitgaan betekend dit dat de ene waarheid op verschillende manieren kan worden vertolkt, verteld en beleefd. De waarheid kan met andere woorden op verschillende manieren geinterpreteerd worden.
  Nog een woordje over de ring. Sommige wetenschappers verkondigen recent de visue dat het universum geen bolvorm heeft,of zelfs een afgeplatte schijf is. Ze gaan eerder voor een ringvormig of donutshaped universum

 • In het boek afgebeeld zien we een vis en een wiel met acht spaken. Dit is enerzijds een verwijzing naar 2 wijdverbreide religies/levensfilosofiën: Het christendom en het Boedhisme. Maar daarnaast hebben beide symbolen ook in andere levensovertuigingen een plaats.

  Het wiel symboliseerd het boedhistische achtvoudige pad, maar bijvoorbeeld ook de Oergermaanse Rad rune, als symbool van een reis, spiritueel of fysiek.
  Net als de ring is het wiel ook symbool van eeuwigheid maar daarnaast is het ook een zonnesymbool, het symbool van licht en inspiratie. In die zin versterkt het wiel de nabijgelegen ring.
 • Dan de vis. De christelijke link is duidelijk, maar wat veel minder mensen weten is dat in de bronstijd de vis een begeleider van de zon was. De vis begeleid het de zon/het zonneschip op zijn reis in de nacht. De vis verstekt het wiel, als zon in een eeuwige cyclus van wedergeboorte.

  Ook goed om weten is dat de mysterieuze vis of een sprekende vis of ... vis zeer vaak een hoofdrol speelt in verschillende volksverhalen wereldwijd. En dat zowel in de verhalen van indianen aboriginals, oergermanen of middeleeuwse sprookjes. In die zin is de vis een link tussen de landbewoners en de donkere diepten van de zee. (een tegenstelling met het licht van de zon die door de vis begeleid wordt.

  Tenslotte is de vis een slijmerig slipperig wezen. In de vorm van een zalm probeerde Loki letterlijk aan zijn straf te ontglibberen. En hoe vaak laten we de waarheid (ring/boek) uit onze handen glippen?

 • Naast de boom en ermee verweven zien we een bijzondere combinatie van 2 symbolen. Ik zal het de kruishamer noemen. Een combinatie van het kruis en de Thorshamer. Qua vorm doet hij denken aan de wolfshamer die in Scandinavie is gevonden. Het herinnert ons er ook aan dat zelfs na hun officiele bekering, veel zeelieden nog steeds thor aanriepen op hun lange zeereizen.

 • In het midden van de hamer zijn 3 wolfsklauwen afgebeeld. In veel culturen is de wolg een heilig en/of machtig totemdier. De link naar asatru is hier erg duidelijk. Oding heeft 2 wolven als “huisdier” en zal zijn einde vinden in de klauwen van een derde wolf. Vandaar de 3 klauwen, maar het getal drie is eveneens een nieuwe referentie naar de drievuldigheid .

  De wolf is echter in de iets recentere westerse geschiedenis een zee duaal dier. Zowel geliefd als gevreesd, zowel tam als wild, zowel woest als liefdevol. In de middeleeuwen kreeg de wolf een zeer negatieve annotatie, onder andere doordat de kerk zich expliciet wou afzetten van de heidense (bij)geloven.
  We moeten ook weten dat in de heidense tijden de wolf als een gelijke van de mens werd gezien.

 • Terug naar het hamerkruis. Samen vormen deze symbolen een ankervorm. En dit is een belangrijk iets. Het anker is een middeleeuws teken van hoop. Het christendom is er nooit in geslaagd de heidense traditie volledig uit te roeien. Overal, zowel in Europa als in andere werelddelen (vooral in Zuid- en Midden-Aamerica is dit erg frappant) werden oudere geloven geincorporeerd.
  En elke heiden moet erkennen dat de christelijke waarden een zeer belangrijk onderdeel uitmaken van de hedendaagse cultuur en zelfs het heidense wereldbeeld.
  Dit betekenT dan ook dat de combinatie van het oude en het nieuwe of het oude en vernieuwde een machtige factor van hoop kunnen zijn voor onze Westerse beschaving/wereld

 • Deze wereld wordt voorgesteld door de midgaardslang in het midden van de tekening.
  De slang omgeeft een regio waarin de lucht en de rots samen smelten en waarin de kruishamer sterk aanwezig is.
  De slang is opniew een erg krachtig symbool in vele culturen. De slang uit het paradijs vond een mooie partner in de boze midgaardslang en samen verwerden ze tot de duivel.
  Maar het mooie is weer de duale betekenis van de slang. Het is in ander culturen (vooral dan oude religies in het Midden-Oosten een symbool voor vruchtbaarheid . Dit is eigenlijk een prachtig dualisme met een extreme tegenstelling. Een dualisme dat we ook terugvinden in figuren als Loki en Hella. De traditionele christelijke wereldvisie heeft het wat moeilijk met dergelijke symbolen omdat zij het moeilijk heeft om de wit/zwart tegenstelling tussen goed en kwaad te overstijgen.

 • Midden in de wereld die afgelijnd word door de slang zien we een mensachtig wezen. Enerzijds is het een symbool voor de mens levend in de wereldruimte die de slang afbakend, anderzijd is het ook de (aard)godin die de essentie uitmaakt van deze eigenste wereld.

  Deze dualiteit symboliseert de band tussen de mens en de aarde, tussen ons en het goddelijke. Mediteert deze figuur of zegent ze?

 • 3 zwanen vliegen door de wereldcirkel. Zwanen net als vissen waren in de bronstijd begeleiders van de zon. We vinden hen terug over heef Europa. In de Noord-europese mythologie kunnen mensen in zwanen veranderen. De Walküren worden vaak afgebeeld als “swanmaidens” en in de middeleeuwse litteratuur komen we zwaanridders tegen (Lohengrim)
  Vogels hebben ook steeds een sterk beeld van noodlot opgeroepen. In het volksgeloof brengt een vlucht van 3 zwanen ongeluk. Hier kan je twee richtingen uit, is de derde zwaan nu aan het landen, of stijgt ze op, is het ongeluk voorbij of begint het pas.

  Zeer interessant is ook de moderne “mothman” legende. De mothman wordt vaak omschreven als een man met een vogelachtig uiterlijk die onheil aankondigd

 • We komen langzaam tot de top van de afbeelding. Bovenaan zien we de vruchtbaarheidbrengende hemelgod. Hij bevrucht de aarde/aardgodin (cf midden van de afbeelding) en verzekerd zo de eeuwige levenscyclus. Hij is echter ook god van oorlog en vernietiging. Opnieuw komt de dualiteit tussen goed en kwaad in een extreme vorm naar boven.

 • De hemelgod vinden we in bijna alle niet monotheistische religies, en ik durf zelf beweren dat de christo -udeische traditie en voorstelling van god een weergave is van een eerdere hemelgod.
  Vooral in het oude testament is dat duidelijk.
  Jahweh is een oorlogsgod die zijn leger rond de muren van Jericho leidt, maar hij brengt ook het manna in de woestein .
  En nu we er toch over nadenken, bevrucht de christelijke god niet een aardse vrouw om de verlosser te brengen.

  De voorstelling van de hemelgod die ik hier gebruik is een voorstelling uit de Noord-Europese Bronstijd.

 • Net boven de hemelgod zien we de keltische Triscle, opnieuw een symbool voor eeuwigheid, inspiratie, zon(licht) en het eeuwig draaiende wiel van de schepping.

 • Tenslotte zien we het zonnepaard de zon door de hemel trekken. Symbool van hoop, dagelijke hernieuwing en eeuwigheid.
  Achter de zon, in de achtergrond zien we zonnestralen of is het bliksem? Kondigen ze slecht weer aan, of eerder vruchtbare regens?

Wat weet u nog meer?

Draak en wolf

Ik ben nog even verder gegaan op mijn vorige tekening met stiften

zaterdag 13 oktober 2012

Hnossa

Op weg naar Heimdal voor haar dagelijks les ontmoet Hnoss(a), Freja's dochtertje, enkele van de fantastische wezens die Asgaard bevolken...

woensdag 10 oktober 2012

draakje

getekend met stiften en niet electronisch aangepast